Focus  op jouw opdracht

Bij complexe vraagstukken kun je als schoolleider of bestuurder deskundige begeleiding gebruiken om koers- en resultaatgericht te blijven handelen. Het Onderwijsbureau BV helpt leiders in het onderwijs bij het sturen vanuit betekenis; om vanuit een duidelijke visie op onderwijs ‘eigen-wijze’ keuzes te maken en die bepalend te laten zijn voor de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht.

Onze benadering is integraal van opzet; wij zijn gericht op mens, proces en resultaat. Niet gericht op één onderdeel, maar gericht op verbetering en versterking van de onderwijsorganisatie. Opdrachten die wij uitvoeren variëren en zijn altijd op maat.

De adviseurs van Het Onderwijsbureau BV hebben ervaring op het gebied van:

  • Strategie- en beleidsontwikkeling;
  • Missie- visie- en identiteitstrajecten;
  • Inrichten managementcyclus, planning & control-cyclus;
  • Professionaliseren HR: strategisch HR, beleidsontwikkeling IPB, inrichten competentiemanagement, inzetten gesprekscyclus, dossierbegeleiding, opzetten interne academie, versterken verzuimbegeleiding;
  • Inrichten kwaliteitszorg: visiegericht en cyclisch inrichten van kwaliteitszorg, resultaatgericht werken, inzetten en ontwikkelen van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten, uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, ronde tafelsessies, audits.

Meer info? Neem contact op met Henk Boersema, 06-51599801 | Mail Henk Boersema